John & John
Zeichnungen
Eröffnung: Donnerstag, 19. September 2019, 19 Uhr
Ausstellung: 20. September - 3. November 2019


Barbara Putbrese
Malerei
Eröffnung: Donnerstag, 11. Juli 2019, 19 Uhr
Ausstellung: 12. Juli - 08. September 2019

Robert Metzkes
Plastik
Eröffnung: Donnerstag, 11. Juli 2019, 19 Uhr
Ausstellung: 12. Juli - 08. September 2019